DÓRUNN VALDIMARSDÓTTIR

Historičar, autor akademskih radova i biografija, i također romanopisac i pjesnik.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.