ĐURĐA STRSOGLAVEC

(1967), docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, gdje predaje kolegije iz južnoslavenskih književnosti i prevođenja; bavi se i slovenskim jezikom kao stranim. Prevodi s/na južnoslavenske jezike.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.