FERID MUHIĆ

pjesnik, filozof, planinar. Predaje Modernu filozofiju i Savremenu filozofiju na Univerzitetu "Sv.Kiril i Metodij" u Skopju. Na ovom Univerzitetu uveo je i prvi počeo sa predavanjima predmeta Filozofska antropologija, Filozofija religije. Filozofija politike. Predavao je i Estetiku, Etiku, Logiku, Hermenutiku, Postomoderno mišljenje. Viziting profesor na više univerziteta širom svijeta, od Evrope, preko SAD, do Malezije i Singapura. Do sada objavio knjige:Kritički metodi; Filozofija na ikonoklastikata; Filozofija ikonoklastike; Motivacija i meditacija; Falco peregrinus; Štit od zlata; Catena mundi; Sto koraka iznad; Dim ugarka snova; Ne zaboravi Bosno; Noumenologija na teloto; Jazikot na filozofijata; Dim ugarka snova;Čadot od dogorčeto na sonot (bilingvalno, prošireno izdanie); Smislata i doblesta; Logos i hierarhija; Mislewe vo akcija; Doctor Solaris; Licata na luđeto: portreti od Tome Serafimovski; Doverba vo sebe; Nuk ka dhe aq vend; Dominacija i revolucija; Potomci na bogovite - zaveštanie na prvite filozofi; Metafizika na Vrvot; Štit od zlata – novo, dopunjeno i prošireno izdanje na bosanskom jeziku; Falco Peregrinus, novo, dopunjeno i prošireno izdanje na bosanskom jeziku. Zastupljen u književnim antologijama i preveden na albanski, arapski, francuski engleski, malaj, njemački, italijanski, slovenacki, srpski, turski jezik.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.