GANI MEHMETAJ

je kritičar i proučavalac filma. Napisao je na stotine kritika, eseja i studija o kinematografiji u raznim listovima i specijalizovanim časopisima. Ima svoju kolumnu u većem broju regionalnih listova, u Prištini, Tirani i Skoplju. Autor je knjige Magija ekrana (Eseji i studije o filmu, 2006), te tri pubicističke knjige: O državi Dardaniji, Dardanija etnička Albanija i Raskrsnice posle Rugove. Producent je i direktor „Kosova-filma“. Živi i radi u Prištini.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.