GLIGOR ČEMERSKI

Gligor Čemerski (1940 - 2016), slikar, grafičar, mozaičar. Školovao se u Skoplju, Beogradu i Parizu. Akademiju likovnih umetnosti završio 1963. godine u Beogradu, u klasi Đorđa Andrejevića Kuna. Postidplomske studije završio 1965. godine na istoj Akademiji u klasi Kuna i Ljubice Sokić. Kao stipendista francuske vlade boravi u Parizu 1969-1970. godine i od tada često boravi i izlaže u Francuskoj. Od 1983. do 2003. godine bio je jedan od stalnih slikara Galerie du Fleuve u Parizu. Od 1960. godine do danas je imao više od šezdesetak samostalnih izložbi širom sveta. Autor je nekoliko monumentalnih dela i mozaika: Skoplje, Vrutok, Kavadarci, Kočani i drugde. Njegova dela su zastupljena u brojnim muzejima i kolekcijama u Evropi i Americi. Dobitnik je brojnih nadgrada: I nagrada za crtež Akademije likovnih umetnosti u Beogradu (1960); I nagrada za crtež Festivala studenata iz Srbije i Crne Gore, Pančevo (1960); I nagrada Akademije likovnih umetnosti za slikarstvo, Beograd (1962); Otkupna nagrada za slikarstvo i II nagrada za crtež Festivala studenata iz Srbije i Crne Gore, Ivangrad (II); Poezija kao inspiracija, Struga (1970); Nagrada Memorijal „Nadežda Petrović“, Čačak (1970); Nagrada DLUM-a „Nereški majstori“ za slikarstvo (1978); Nagrada DLUM-a „Kilment Ohridski“ za crtež (1979); I i II nagrada na konkursu „Spomen-kostrunica“ u Titovom Velesu (zajedno sa Petrom Mazev); Nagrada na konkursu „Spomenik slobode“ u Kočanima (zajedno sa R. Rađenovićem) (1979); Nagrada DLUM-a „Kliment Ohridski“ za grafiku (1980); Zlatna plaketa grada Kočani (1981); I nagrada na konkursu za „Spomenik revolucije“ u Bitolju; Nagrada DLUM-a „Lazar Ličenoski“ za slikarstvo (1986); Nagrada DLUM-a „Nikola Martinovski“ za crtež (1992); Nagrada „Gran Prix“ na izložbi „Zimski salon“ (1994). Gligor Čemerski je i nosioc visokih nagrada „13 Novembar“ (1990) i „11 Oktobar“ (1975). Od 2012. godine je član Makedonske akademije nauka i umetnosti. Od 2013. godine je počasni član Ruske akademije umetnosti.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.