GOJKO BOŽOVIĆ

(Pljevlja, 1972), pesnik, književni kritičar i esejista. Knjige pesama: Podzemni bioskop (1991), Duša zveri (1993), Pesme o stvarima (1996), Arhipelag (2002) i Elementi (2006). Knjiga eseja: Poezija u vremenu. O srpskoj poeziji druge polovine 20. veka (2000). Antologije: Antologija novije srpske poezije (2005) i Place We Love. An Anthology of Contemporary Serbian Poetry (2006). Nagrade za poeziju: "Matićev šal", "Brana Cvetković", "Đura Jakšić", "Branko Ćopić" i “Europa Giovani International Poetry Prize”. Nagrada za esejistiku: "Borislav Pekić". Bavi se priređivačkim i uredničkim radom. Uređivao je listove "Književna reč" i "Književni magazin", časopise "Trg", "Književna kritika", "Reč" i “Književnost”, kao i Međunarodni književni festival "Trg pjesnika" u Budvi (1992-2002). Živi u Beogradu, gde je deset godina radio kao glavni urednik Izdavačke kuće "Stubovi kulture" (1997-2007). Osnivač i glavni urednik Izdavačke kuće “Arhipelag”.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.