IVA ROSANDA ŽIGO

(1978., Rijeka) je od 2008. godine zaposlena kao asistent na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na kolegijima iz teorije i povijesti književnosti. Doktorska disertacija pod naslovom Utjecaj redateljskih poetika na formiranje riječkoga nacionalnoga glumišta (1946 – 1980), u procesu postupka ocjene i obrane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa. Sudjelovala na više međunarodnih simpozija, te objavila više znanstvenih i stručnih radova iz područja književne teorije i teatrologije.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.