IVAN MEDENICA

(Beograd, 1971), umetnički direktor Sterijinog pozorja, diplomirao je 1995. na Fakultetu dramskih umetnosti, a od februara 2002. magistar je teatrologije.
Još tokom studija radi na Fakultetu dramskih umetnosti, gde i danas ima zvanje asistenta na predmetu Istorija svetske drame i pozorišta.
Za potrebe magistarskog rada u dva navrata obavljao je naučna istraživanja u Parizu, na odseku za Pozorišne studije na univerzitetu Nova Sorbona – Pariz III. Magistrirao je s temom Rekonstrukcija kao model rediteljskog tumačenja dramske klasike.
Objavljuje radove o savremenom jugoslovenskom pozorištu i u stranim stručnim časopisima; dosad su mu objavljivani tekstovi na francuskom, nemačkom, mađarskom, češkom, španskom. U vodećem svetskom pozorišnom časopisu, nemačkom Theatar Heute, objavio je, novembra 2000, obimnu studiju o savremenom srpskom pozorištu.
Paralelno sa pedagoškim i naučnim radom, aktivno se bavi i pozorišnom kritikom. Četiri godine kritičar je lista Politika, a već duže stalni pozorišni kritičar nedeljnika Vreme. Nacionalnu nagradu za najbolju pozorišnu kritiku – Sterijinu nagradu – dobio je tri puta, 1999. i 2001 i 2004. Od oktobra 2001. uređuje, zajedno s Ksenijom Radulović, pozorišni časopis Teatron. Živi u Beogradu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.