JASMINA MOJSIEVA GUŠEVA

(1964,Skopje) rukovodilac Odjeljenja za makedonsko-balkanske književne veze u Institutu za makedonsku letraturu; redovni profesor na predmetima „Balkanski kulturni identiteti“, „Antropološke strukture imaginarnog“ te „Magični realizam“ postdiplomskih studija „Kulturološke studije u književnosti, u organizaciji Instituta, urednik časopisa „Spektar“, elektronskog časopisa www.philologicalstudies.org; stručni suradnik srpskog, časopisa Sveske; član Društva za komparativnu književnost ICLA; Društva pisaca Makedonije. U svom dugogodišnjem istraživačkom radu ostvarila je više naučno-istraživačkih projekata u zemlji i u inostranstvu.

Piše eseje i studije iz oblasti balkanistike, komparativne književnosti i makedonistike. Autor je knjiga Tragikomično kod Činge,(1997), Lice i naličje (2000), Čingina apartna poetika( 2001) i Makedonsko-srpske i srpsko-makedonske književne veze(2002), Izgubljeni humanizam (2004), Simbiotičke strategije (2008), U potrazi za samim sobom (2010), koautor i priređivač knjige Fenomen Ljubavi u balkanskoj literaturi i kulturi (1999, Retorika i ljubav (2001), Imagimarno u balkanskim literarturama (2006), Realno-Imaginarno (2006).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.