LEV KREFT

(Ljubljana, 1951). Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani gde predaje estetiku (Vstop v estetiko, 2005, zajedno sa Valentinom Hribar – Sorčan) i filozofiju sporta (Levi horog, 2013). U javnosti se pojavio prvo kao pesnik (Mejdun so dobre pesmi, 1975, zajedno sa Davidom B. Voduškom) i marksista (Zgodovina in revolucija i Berimo Marxa, 1975). Doktorirao na temu sukoba na umetničkoj levici između (Spopad na umetniški levici med vojnama, 1989). Svojevremeno predsednik Saveza socijalističke omladine Jugoslavije (1978/79), poslanik i potpredsednik slovenačkog parlamenta (1990-1996). Glavni i odgovorni urednik Problema (1975/76), glavni i odgovorni urednik Ideja (1979/80), trenutačno član redakcije revije Borec i časopisa za filozofiju sporta Sport, Ethics and Philosophy. Još uvek u prvom braku, ima dveodrasle kćeri, kao i tri unuka i unuku. Košarkom se prestao aktivno baviti 2005.godine, ali to nitko nije primetio.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.