LIDIJA MERENIK

je profesor na Seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radila je i kao saradnik Likovne redakcije Studentskog kulturnog centra u Beogradu (1981-1985) i kao kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (1985-1990). Gostujući profesor na Doktorskom kolegiju Sveučilišta u Zagrebu i na Univerzitetu Saitama (Tokio). Od 1981. je realizovala veliki broj izložbi savremene jugoslovenske i srpske umetnosti i napisala veliki broj tekstova o umetnosti. Knjige: Beograd - osamdesete: nove pojave u slikarstvu i skulpturi 1979-1989, Novi Sad 1995; Ivan Tabaković 1898-1977, Novi Sad 2004; Nadežda Petrović: Projekat i sudbina, Beograd 2006; Grupa autora, Ex-Post - Milena Pavlović Barilli, Kritike, članci, bibliografija, III, Beograd 2009; Grupa autora, Pro Futuro - Milena Pavlović Barilli, II, Beograd 2010; The basic development trends of Yugoslav Art after 1945: Art and Politics. Art/Politics/National Identity, Saitama University, Saitama (Japan) 2010; Umetnost i vlast. Srpsko slikarstvo 1945-1968, Beograd 2010; Mileta Prodanović: Biti na nekom mestu biti svuda biti, Beograd 2011.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.