MARKO KOŠAN

(1961, Ljubljana) je publicista,esejista i kolumnista. Studirao je istoriju umjetnosti na Univerzitetu u Ljubljani. Od 1987. godine je kao kustos sarađivao sa mnogim galerijama i muzejima u Sloveniji i inostranstvu. Član je slovenačkog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2008.je direktor Likovne galerije Slovenj Gradec.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.