MIRT KOMEL

(Gorička, 1980) diplomirao je na Fakultetu za društvene nauke u Ljubljani 2005. godine, gdje se nakon toga i zaposlio kao asistent i istraživač. Završio je 2010. doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a 2006. godine objavio svoj literarni prvenac, Mes(t)ne drame, u kojem se kroz tri drame bavi nedavnom istorijom tri evropska grada, Venecije, Beča i Pariza. Dramsku poemu Luciferjev padec, u kojoj lik Lucifera interpretira poput tragičnog junaka, objavljuje 2008. godine, a godinu kasnije Sarajevski dnevnik, filozofsko-literarni dnevnik, kojega je pisao u toku svog studijskog posjeta u Sarajevu. Kahirske kaheksije: Kairo godinu prije revolucije, filozofsko-literarni putopis njegovog studija arapskog jezika u Kairu objavio je 2011. godine. Objavljuje drame, poeziju i prozu u priznatim slovenskim literarnim revijama (Apokalipsa, Primorska srečanja, OtočjeO) i drugim stranim revijama.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.