NADIJA REBRONJA

(1982, Novi Pazar) je pesnikinja, esejistkinja i književna kritičarka. Magistarka je književnih nauka i doktorantkinja nauke o književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Asistentkinja je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Pored pisanja poezije i književne kritike, bavi se i prevođenjem poezije sa nekoliko jezika. Dobitnica je više nagrada na festivalima mladih autora za poeziju i književnu kritiku na prostoru bivše Jugoslavije (Aladin Lukač, Ratkovićeve večeri poezije, Festival poezije mladih u Vrbasu, Slovo sa Lima, Pontes). Poezija joj je zastupljena u nekoliko antologija južnoslovenskog i balkanskog prostora. Poeziju je objavljivala i u časopisima i zbornicima u inostranstvu, u prevodu na engleski, španski, italijanski, francuski, turski, persijski, makedonski i slovenački jezik. Kao naučnik-istraživač boravila je na Univerzitetu u Beču (2009) i Univerzitetu u Granadi (2010-2011). Govori engleski, španski i turski, služi se ruskim i poznaje arapski jezik. Objavljene knjige: Ples morima(poezija, NB Dositej Obradović, Novi Pazar, 2008), Derviš ili čovek, život i smrt. Religijski podtekst romana Derviš i smrt Meše Selimovića (književno-kritička studija, Službeni glasnik, Beograd, 2010), Alfa, Alef, Elif (izbor iz poezije na španskom jeziku, Alea Blanca, Granada, España, 2011).

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.