PHILIP KNOX

je irski pisac i književni teoretičar koji živi i radi u Oksfordu. Njegovi prozni radovi objavljivani su u časopisu Isis Magazine a njegova poezija u časopisu The Shop. Skupa sa Nathanielom Morrisom trenutno radi na neakademskom kulturnom projektu koji se bavi istraživanjem značaja romske popularne muzike u Titovoj Jugoslaviji.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.