PREDRAG KRSTIĆ

je stručni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Pored niza autorskih i uređivačkih priloga u stručnoj periodici, te osam monografskih studija (Subjekt protiv subjektivnosti: Adorno i filozofija subjekta, Beograd, 2007; Filozofska životinja: zoografski nagovor na filozofiju, Beograd, 2008; Postapokaliptika: ničemu više filozofija, kao i dosad, Beograd, 2009; Kameleon: kako da se misli ljudska životinja, Beograd, 2010; Asocijativni filozofski rečnik: preliminarni nacrt, Banja Luka, 2011; Pohvala naivnosti, Kragujevac, 2012; O čemu govorimo kad govorimo o psovanju, Beograd, 2014; Kud plovi ovaj brod: teorijske staze Enterprajza, Beograd, 2014), autor je i dve knjige poezije (Psihokosmografija pesme, Beograd, 1992; Uknjiženje poezije, Beograd, 2005) i jednog romana (Povedanje, Beograd, 2006).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.