ROBERT RAKOČEVIĆ

(1976) je oktorant opšte i komparativne književnosti na univerzitetu Nova Sorbona, bavi se uglavnom pitanjima prostornosti u savremenoj francuskoj i britanskoj književnosti, kao i književnosti bivših jugoslovenskih naroda. U Beogradu se bavio književnim prevođenjem sa francuskog i engleskog jezika, a u Parizu je šest godina radio kao repetitor za bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost na Nacionalnom institutu za jezike i civilizacije Istoka (INALCO). Kao član Istraživačkog centra za srednju Evropu (CEEM), učestvovao je na konferencijama u Francuskoj, Engleskoj, SAD, Južnoj Koreji. Autor je više članaka na srpskohrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, poglavito na temu predstavljanja prostora i migracija u romanu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.