RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ

je univerzitetski profesor i predsjednik Međunarodnog foruma Bosna. Pored pet knjiga prijevoda i četiri uređena zbornika objavio je i slijedeće knjige: Krhkost (Sarajevo, Veselin Masleša, 1977), Krv i tinta (Sarajevo, Veselin Masleša, 1983), Zemlja i more (Sarajevo, Svjetlost, 1986), Živa Bosna: Politički eseji i intervjui, I izdanje (Ljubljana, Oslobođenje International, 1994), isto, II izdanje (Ljubljana, Oslobođenje International, 1995), Living Bosnia: Political Essays and Interviews (Ljubljana, Oslobođenje International, 1996,), Dobra Bosna (Zagreb, Durieux, 1997,), Kriva politika: Čitanje historije i povjerenje u Bosni (Tuzla, Radio Kameleon, 1998), Prozori: Riječi i slike (Sarajevo, DID, 2000), The Denial of Bosnia (Pennsylvania, Penn State University Press, 2000), Bosnia The Good: Tolerance and Tradition (Budimpešta, Central European University Press, 2000), Riječi kao boje zdjela (Sarajevo, DID, 2000), Sarajevski eseji: Politika, ideologija i tradicija (Zagreb, Durieux, 2000,), Word like Wells of Color (Sarajevo, DID, 2001), Sarajevo Essays: Politics, Ideology and Tradition (New York, State University of New York Press, 2002), Bosanski odgovor: O modernosti i tradiciji (Zagreb, Durieux, 2002), Subotnji zapisi: S političkih razmeđa (Sarajevo, Buybook, 2002). Njegova knjige Bosanski odgovor je prevedena na više jezika. O Ljubavi, Sarajevo, Buybook, 2004, Mesdžid: Srce smirenosti, Sarajevo, Buybook, 2004, Learning from Bosnia: Approaching Tradition, prev. Francis R. Jones i Sabba Risaluddin, New York, Fordham University Press, 2005, Malo znanja: O drugome u muslimanskim vidicima, Zagreb, Antibarbarus, 2005, On Love in the Muslim Tradition (New York, Fordham University Press, 2006), The Mosque (New York, Fordham University Press, 2006), Bosanski odgovor: O modernosti i tradiciji, drugo dopunjeno izdanje, Zagreb, Durieux, 2005; Malo znanja: O drugome u muslimanskim vidicima, Zagreb, Antibarbarus, 2005; S drugim, Ulcinj, Plima, 2005; About the other: A Muslim View, Fordham University Press, 2010; Preko vode: Uz pjesmu Maka Dizdara “Modra rijeka”, Zagreb/Sarajevo, Antibarbarus/Buybook, 2007; Stolačka čaršija, Zagreb, Antibarbarus, 2008; Across the river: On poetry of Mak Dizdar, Fordham University Press, 2010; Preko rijeke: O pjesništvu Maka Dizdara, Sarajevo, Buy Book, 2009; Across the river: On poetry of Mak Dizdar, Fordham University Press, 2010.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.