SANJA MILUTINOVIĆ- BOJANIĆ

istraživačica u Institutu za društvene studije u Beču. Nakon završene filozofije u Beogradu, nastavlja studije na univerzitetu Pariz 8, usmerivši se ka komparativistici, gender problematici i kulturologiji. Nakon završenog doktorata kod Elen Siksu, predavala je na univerzitetima Aberdin (Škotska) i Pariz 8. Autorka više tekstova iz filozofije i teorije književnosti. Prevodi s francuskog i engleskog jezika.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.