SENADIN MUSABEGOVIĆ

(Sarajevo, 1970) od 1990. do 1993. godine studirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a 1995. studij nastavlja na Sienskom univerzitetu u Italiji gdje je 1999. godine diplomirao političku filozofiju. Na European University Insititute, Firenze završava doktorski studij. Tokom studija pohađa nastavu i na New York University i boravi na London Schoool of Economics kao gost-istraživač. Godine 2004. godine brani doktorsku disertaciju na engleskom jeziku sa temom: Rat-konstitucija totalitarnog tijela. Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru 2005. godine, a 2007. godine prelazi na Filozofski fakultet gdje je ponovo biran u zvanje docenta. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2012. godine i trenutno je šef na Katedri za historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje drži nastavu iz oblasti teorije kulture i vizuelne umjetnosti. Područja naučnog istraživanja Senadina Musabegovića su problem reprezentacije tijela, kroz vizuelnu umjetnost, u totalitarizmu i nacionalizmu; sociologija kulture i umjetnosti i teorija umjetnosti. Objavio je teorijske radove u domaćim časopisima, kao i međunarodnim časopisima i antologijama, a kao gostujući profesor držao je predavanja na evropskim univerzitetima (Cambridge University, University of Sussex, IUC: Inter-University Center Dubrovnik, European University Institute, Firenze) i američkim univerzitetima (MIT: Massachusetts Institute of Technology, Wittenberg University). Objavio je tri knjige poezije: Udarci tijela, Odrastanje domovine i Rajska lopata, njegova poezija uvrštena je u mnoge svjetske antologije. Za knjigu Odrastanje domovine dobiva dvije najprestižnije nagrade u Bosni i Hercegovini: nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine za najbolju knjigu i nagradu „Planjax” za najbolju knjigu pjesama. Prevođen je na poljski, italijanski, engleski, francuski, švedski, arapski, turski, mađarski i španski jezik.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.