SNJEŽANA KORDIĆ

(Osijek, 1964), lingvist. U Osijeku je završila studij hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti. Nakon jednogodišnjeg rada na osječkom fakultetu prešla je 1991. u Zagreb, gdje je bila asistent na Katedri za suvremeni hrvatski jezik Filozofskog fakulteta. U Zagrebu je magistrirala 1992. i doktorirala 1993., a zatim je otišla na sveučilišta u Njemačkoj, gdje je i habilitirala. Prvo je bila znanstveni suradnik u Bochumu, pa docent u Münsteru te profesor u Berlinu. Sada predaje na sveučilištu u Frankfurtu na Majni. Objavila je više lingvističkih knjiga (sve su prevedene na engleski ili njemački) i preko stotinu drugih znanstvenih publikacija. Zadnjih godina ponovo redovito publicira i u jednom časopisu u Hrvatskoj, u Književnoj republici, gdje daje prvu sistematsku kritiku aktualne hrvatske jezične politike.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.