SRĐAN PUHALO

(1972) Imao je sretno djetinstvo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Završio je srednju elektrotehničku školu u Sarajevu i Psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je Socijalnu psihologiju 2009. godine u Banjoj Luci. Kada je s kćerkom ništa ga ne interesuje, a kada nije s njom bavi se socijalnom i političkom psihologijom. Ponešto je i objavio. Nikada nije radio u državnoj firmi, a sada radi kao rukovodilac sektora istraživanja u Agenciji za PR i marketing Prime Communications.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.