VANESA MATAJC

(1972) je zaposlena kao asistentica na Odjelu za komparativnu književnost i literarnu teoriju Univerziteta u Ljubljani. Od 1994 do1998. bila je urednica za kritiku u reviji Literatura, a kasnije je pisala kritike za časopis Delo.
Članica je žirija za slovensku poeziju i pripovjednu prozu i surađuje u televizijskim emisijama koje se bave literarnim djelima. Za zbirku književnih kritika Osvetljave (2000) nagrađena je 2001, u Sloveniji, Stritarjevom nagradom za književnu kritiku.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.