ŽARKO PAIĆ

(1958, Kutina). Docent je na Studiju modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao iz filozofije na istom fakultetu, a doktorirao iz sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Glavni je urednik časopisa za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa, zamjenik glavnog urednika časopisa Europski glasnik i član uredništva časopisa za vizualne umjetnosti Art-e-fact. Suorganizator je s Centrom za vizualne studije iz Zagreba međunarodnog interdisciplinarnog simpozija iz vizualne kulture i umjetnosti („Visual Construction of Culture“, Zagreb, October, 2007). Osim filozofijskih, sociologijskih i studija iz područja teorije umjetnosti i estetike, objavljuje i književne eseje. Autor je i dviju zbirki poezije (Aura, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994. i Opako ljeto, Ceres, Zagreb, 1998). Prijevodi studija, eseja i poezije u časopisima i zbornicima na engleski, francuski, njemački, slovenski, mađarski, rumunjski i slovački jezik. Dobitnik je međunarodne autorske nagrade za literaturu srednjoeuropskih zemalja austrijske zaklade KULTURKONTAKT iz Beča za 2008. godinu. Neke od objavljenih knjiga: Njihalo na kraju stoljeća: kraj europskoga uma A. D. 1992., Biblioteka Hrvatskog radija, Zagreb, 1993., Postmoderna igra svijeta, Durieux, Zagreb, 1996., Opako ljeto (poezija), Ceres, Zagreb, 1999., Montaigneov rez, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2004., Politika identiteta: kultura kao nova ideologija, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2005., Izgledi povijesnog mišljenja: zbornik radova povodom osamdesete obljetnice rođenja Vanje Sutlića (ur.), Izdanje časopisa Tvrđa, HDP-Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2006., Moć nepokornosti: intelektualac i biopolitika, Izdanja Antibarbarus - Plima, Zagreb - Ulcinj, 2006., Projekt slobode: Jean-Paul Sartre – filozofija i angažman, Biblioteka časopisa „Nova Istra“, Pula, 2007., Projekt svobode: Jean-Paul Sartre – filozofija in angažma, Filozofska zbirka AUT, Društvo Apokalipsa, Ljubljana, 2007., Vrtoglavica u modi: prema vizualnoj semiotici tijela, Altagama, Zagreb, 2007., Vizualne komunikacije: uvod, Centar za vizualne studije, Zagreb, 2008.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.