Sarajevske Sveske br.17

Broj 17, 01/03/08

U broju 17 nalaze se radovi i mlađih i starijih proučavalaca, u kojima se predstavljaju najvažniji problemi književne kritike, analiziraju i na primerima ilustruju tipovi aktuelnih kritičara u dnevnim i nedeljnim novinama, ali i stručnim časopisima. Time smo napravili pregled kritike u poslednjih petnaest godina u Srbiji (Saša Ćirić,, Igor Perišić), Bosni i Hercegovini (Enver Kazaz), Makedoniji (Robert Alagjozovski),Kosovu (Agim Vinca, Anton Berišaj)), Sloveniji (Urban Vovk) i Hrvatskoj (Leo Rafolt).

Sadržaj

putovnica: panorama savremene austrijske poezije

portret slikara: peter pongratz

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.