Sarajevske Sveske br.23/24

Broj 23/24, 01/06/09

Ovaj broj Sarajevskih sveski za glavnu temu ima nomadizam, kao filozofsku teoriju, ili zaista živu kulturnu i društvenu praksu prisutnu u savremenom dobu diljem cijele planete. Nomadizam, kao filozofski koncept, u većinu naučnih i kulturnih diskursa ušao je iz radova francuskih filozofa Deleuza i Guattarija, pri čemu kasnije, kroz razne discipline ovaj pojam doživljava svekolike transformacije i značenjska pomjeranja.

Sadržaj

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.