Sarajevske Sveske br.27/28

Broj 27/28, 01/05/10
(ENGLISH) Političke datosti – raspad bivše Jugoslavije i pad Berlinskog zida – uslovile su niz promjena na sociokulturnom planu. Proces tranzicije na našim prostorima duhovno je udaljavao narode nekada zajedničke države. O tome i o sličnim popratnim fenomenima su pisali Enver Kazaz, Andrea Zlatar, Boris Buden, Zlatko Paković, Srđan Vučinić, Borislav Mikulić, Davor Beganović, Mihajlo Pantić, Anisa Avdagić, Alma Denić-Grabić i drugi.

Sadržaj

U PRVOM LICU

portret slikara: slikarstvo dragana petkovica

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.