Sarajevske sveske br. 32/33

Broj 32/33, 15/06/11

Ovaj dvobroj (32 – 33) Sarajevskih sveski posvećen je aktuelnom književnom, kulturnom, ali i političkom problemu akademskih zajednica i društava u zemljama bivše Jugoslavije. Da li nam je potrebno komparativno izučavanje književnosti u zemljama bivše Jugoslavije – tako se može formulirati pitanje na koje nekoliko autora pokušava dati odgovor, ili pak u potpunosti preformulisati pitanje.

Sadržaj

PORTRET SLIKARA: SLIKARSTVO EDINA NUMANKADIĆA

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.