IGOR GRDINA

(rođen 1965. godine u Celju, Slovenija, tadašnja Jugoslavija), doktorirao književne studije (1994) i istoriju (2002) na Univerzitetu u Ljubljani. Radi kao viši naučni saradnik u Naučno-istraživačkom centru Akademije umjetnosti i nauka Slovenije, te kao profesor kulturne istorije na Univerzitetu u Novoj Gorici. Radio je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Beču, a u mnogim zemljama je držao predavanja. Ima više od 20 naučnih monografija u svom opusu, kao i prevode i adaptacije 10 libreta za opere i operete W. A. Mozarta, G. Rossinija, V. Blodeka i drugih. Piše kulturne i političke komentare za ljubljanski dnevni list Dnevnik.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.