MARION POŠMAN

[Marion Poschmann], (Esen,1969). Studirala germanistiku, filosofiju i slavistiku u Bonu i Berlinu. Pesme su joj prevođene na francuski, italijanski, danski, ruski, holandski i hebrejski. Nosilac je nekoliko nagrada za poeziju. Pesme su uzete iz njene zbirke Priviđanja. Marion Pošman živi kao slobodna umetnica u Berlinu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.