RANKO BUGARSKI

(Sarajevo, 1933), profesor engleskog jezika i opšte lingvistike na Filološkom fakultetu u Beogradu, od 2000. Formalno u penziji ali i dalje aktivan. Objavio je veliki broj radova iz raznih oblasti lingvistike u vodećim jugoslovenskim i svetskim publikacijama, na nekoliko jezika. U Beogradu su mu štampana Sabrana dela u 12 knjiga (Čigoja štampa/XX vek, 1996-1997), posle čega su mu izašle još četiri knjige. Bio je Fulbrajtov predavač za lingvistiku u SAD i držao je predavanja po pozivu na 26 inostranih univerziteta. Organizator je i učesnik mnogih naučnih skupova i urednik internacionalnih časopisa i zbornika. Bio je predsednik Evropskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europaea) i potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku (Association Internationale de Linguistique Appliquée). Član je Evropske akademije nauka i umetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europaea, Beč) i više drugih naučnih institucija. U njegovu čast štampana su dva zbornika, jedan internacionalni u Holandiji 2000. a drugi sa radovima njegovih postdiplomaca u Beogradu 2003.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.