Sarajevske Sveske br.8/9

Broj 08/09, 01/01/05

U okviru Teme broja Nacionalni književni kanon književni teoretičari i kritičari sa područja bivše Jugoslavije analiziraju koncept nacionalnog književnog kanona i njegov uticaj na post-jugoslovensku stvarnost. U tematsku analizu se uključuju Nirman Moranjak-Bamburać, Jasna Koteska, Zvonko Kovač, Vladislava Gordić-Petković, Miško Šuvaković, Enver Kazaz, Mitja Čander.

Sadržaj

PASOŠ/PUTOVNICA/POTNI LIST

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.